POWERFLUSH

SPOLA UPP DITT VÄRMESYSTEM

POWERFLUSH I JÖNKÖPING, NÄSSJÖ OCH EKSJÖ

Powerflush är det snabbaste och mest effektiva sättet att spola upp ett värmesystem.


Powerflush (kraftspolning) utförs för att rensa bort slagg som ansamlats vid punkter med lågt vattenflöde. Det ökar värmesystemets effektivitet och livslängden med upp till sex år.

Moderna högeffektiva pannor tenderar att vara mer kompakta och har mindre vattendrag. De vinster som detta ger i effektivitet och bränsleekonomi är mycket välkomna, men nackdelen är att det blir kritiskt att hålla resten av värmesystemet så rent som möjligt.

Rörmokare justerar en värmepump i Jönköping

Behöver du hjälp med Powerflush?

Det kan vara frestande att tro att installera ett kompakt magnetfilter i returledningar till kedjan är allt som behövs för att rengöra och skydda systemet. Men som alltid i livet är det inte så lätt.

Det är helt beroende av standardvärmesystemets cirkulationspump för att driva skräpet till magnetfiltret, vilket kan vara flera meter bort. Cirkulationspumpar är utformade för att cirkulera vatten i relativt lugn takt, och detta bidrar till att tyngre partiklar av skräp faller ur cirkulationen och ackumuleras i områden med extra lågt flöde, såsom basen av vattenburna element.

Forskning har visat att mängden avfall från ett vattensystem är direkt relaterat till spolvattnets hastighet – desto högre hastighet desto bättre effektivitet.

För Bästa Effekt

Vid powerflush använder vi specialbyggda spolningspumpar i kombination med starka jordartsmagneter för att bota cirkulationen och / eller bullerproblem. Dessa orsakas av uppsamlingar av slam, till korrosionsinsättningar som finns i de flesta åldrande centralvärmesystem och områden med hårt vatten.


Behöver du hjälp med Powerflush i Jönköping, Nässjö eller Eksjö?

Behöver Du Hjälp Med Powerflush?


Vi hjälper dig spola upp ditt värmesystem. Klicka dig vidare här för att kontakta oss direkt.

FÖRDELAR MED POWERFLUSH

STÖRRE EFFEKTIVITET

Reducera energiräkningar

Med ökad effektivitet, värmer uppvärmningsapparaterna snabbare, värmer rummen mycket snabbare utan att behöva sätta på värmen maximalt, vilket resulterar i att mindre energi förbrukas vilket kommer att återspeglas med stora besparingar på dina energikostnader.

Större effektivitet

Ditt system kan arbeta med minimal ansträngning efter att spolningen är klar. Efter strömavlopp kommer ditt centralvärmesystem att fungera såväl som ett nytt system och kommer att bli upp till 40% effektivare – inga mer kalla radiatorer eller bullriga pannor!

Fler fördelar…

• Förlängd livslängd för värmesystemet – upp till 6 år

• Ett rent och tydligt system minskar risken för korrosion av rörarbeten och komponenterna i din centralvärme vilket leder till längre livslängd för pannan

• När effekten är klar kompletterar vi också med ett hämmande medel genom hela systemet vilket ytterligare förhindrar framtida uppbyggnad av slam

• Långvariga resultat

• Snabbt och lätt att göra

• Ett genomförbart alternativ till att ett nytt värmesystem installeras

Magnet före och efter powerflush